Bão về


Tan rồi cơn bão mình ơi

Phố xa lạ phố cây phơi cội cành

Cuối ngày xác lá còn xanh

Chân còn ngập lối nắng hanh đã về

Lay phay cơn gió còn mê

Hanh hao ngõ vắng bộn bề lá rơi.


Hôm qua mưa gió đầy trời

Trống trênh từ độ cành tươi nắng vàng

Ước gì như trận bão sang

Ngày mai lại hửng nắng vàng trong anh

Bão tan

 Cây lại đan cành

Em xa

 Mưa gió còn hành mãi đây

Không chớp giật chẳng lốc xoay

Dài chi mê trận bão này người ơi!


Đêm qua mưa gió ngập trời

Nến vàng se gió với tôi dãi dầu

Nơi hai cơn bão giao nhau

Có người ngồi tựa mái đầu mỏi đêm.

                                       8/2010

Buddy

Just do me a favor a

Just do me a favor and keep writing such tranchent analyses, OK?

Karah

This is way more hel

This is way more helpful than aninyhtg else I've looked at.

thuybom

thuybom

"em xa
mưa gió còn hành mãi đây"

từ " hành" trong câu này nge không "nuột".
nge khổ quả mà lại không hay.

thuyvk

Thêm một bài thơ mới

Bài này buồn buồn thế nào ấy bố nhẩy?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','e87jfgj5ahv9sp1fa3q4mh88a5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-25 01:09:51','/a259266/bao-ve.html')