Chầm chậm ngày qua

 

Thế rồi chầm chậm ngày qua

Mảnh mai sợi khói nhạt nhòa vào xanh

Sợi tơ người kết mong manh

Vưong bao trái đắng mà thành tương tư

Bọt bèo nông nỗi là dư

Yêu thương một khối bây chừ là đây

Ước chi cơm gạo mà vay

Mà đong đếm tính vơi đầy mấy thưng

"Gió sao gió mát sau lưng

Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này...?" *

 

Kể từ cái buổi chia tay

Trời sinh trận gió rát ngày rỗng đêm...

 

                                            Vinh  8/2010

 

                                           * Ca dao cổ

Armena

That's what we've al

That's what we've all been waiting for! Great poingts!

Adelphia

Thanks for shnirag.

Thanks for shnirag. Always good to find a real expert.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','hukn9bngqv85afmv765rmi0sq6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-25 00:22:14','/a247957/cham-cham-ngay-qua.html')