Sang ngày năm mốt...

 

Thế là sang ngày năm mốt...

Không còn tất bật lo toan ba bữa sáng trưa chiều

Sáu ngàn ngày Em chu toàn mọi việc

Ta chỉ năm mươi  mà khiếm khuyết biết bao nhiêu

Có lẽ chẳng ai như mình ngày năm lần đi chợ

Có ai như mình lẫn trước quên sau...?

 

Căn  nhà nhỏ chổi đưa hoài không hết bụi

Không còn tất bật lo toan ba bữa trong ngày

Là có nghĩa từ ngày năm mốt

Mình ra đi biền biệt kể từ nay.

 

Nỗi hoang lạnh như cật nứa rỗng vào da thịt

Đêm thạch sùng khắc mỏ buốt vòng tay...

 

                                               6/2010

 

 

Tangie

Essays like this are

Essays like this are so important to braenonidg people's horizons.

Honeysuckle

That's the smart thi

That's the smart thikning we could all benefit from.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','pvvkv7jau4oltcljt0ji7t5em5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-25 01:14:24','/a240510/sang-ngay-nam-mot.html')