So sánh

 

   Giá được như lá

   Xanh nơi cội cành

   Thì anh đỡ khổ

   Trên đất yên lành

 

   Giá được như củi

   Nhen bếp lửa chiều

   Tàn tro xếp lại

   Cuối trời phiêu diêu

 

   Giá được như lịch

   Nhẹ tênh tháng ngày

   Cạn năm gặp tết

   Ngủ vùi trong say

 

   Nhưng thật chẳng dễ

   Giá được như yêu...

   Thôi thà làm củi

   Nhen trong bếp chiều

 

   Thì thà làm lá

   Xanh thân dịu mềm 

   Làm tờ lịch cũ 

   Xé ngày xa em...

                Nguyễn Văn Hùng

                        (Báo Nghệ an )

 

 

Jonetta

Inelceigtnle and simplicity - easy to understand how you think.

Mateen

These topics are so

These topics are so coifnsung but this helped me get the job done.

vokhanh

Gửi anh Võ Văn Hoa

Giá như ngày ấy anh yêu muộn
Sẽ có chuyện cười chẳng có thơ...

Võ Văn Hoa

Giá như ngày ấy anh yêu muộn
Chắc hẳn bây giờ anh với em...

Giá như...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','7pvdutgp20a6d7m4ucngohuab7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-24 23:53:23','/a144367/so-sanh.html')