Lời sông

 

Sông nào chịu uốn mình

Trọn đời khao khát

Đường chim...

 

Nước ngàn đời thao thiết

Những dòng sông chết

Cho bao con sông bền bỉ hành trình

Ta một bến thời gian mà ngây dại dáng hình

Nghiêng ngữa trận cười

Trấp trênh thật giả .

 

Sông 

Thản nhiên xoi đất bào đá

Bốn mùa

Trôi...

 

Có phải hạ lưu nông nỗi một thời

Khuôn lại đời sông ngàn tuổi

Có phải - sấm sậm sịch lưng chừng biển bắc *

Lòng sông thi thoảng trào sôi ?!

                                                    *Ca dao 

 

Kristy

Smart Smart thikning - a clever way of looking at it.

Brandywine

Your article peefrct

Your article peefrctly shows what I needed to know, thanks!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','a9i05khcvrs4110kj20kdr44r0','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-21 09:44:34','/a143209/loi-song.html')