Đứng trước núi

 

Đứng trước núi

Ngợp mắt trước màu xanh

Bài học đầu tiên rừng vàng biển bạc .

 

Đứng trước núi

Tiếng máy tiếng rìu âm âm lòng đất

Đường gỗ lao xẻ núi thành khoạnh .

 

Đứng trước núi

Giải khăn mây quàng về dĩ vãng

Gió hoang cuồng dâng đợt sóng bông lau.

 

Mai sau

Con tôi đứng trước núi...?

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','mp971p3h2nmp6l3khe4pf7hsf2','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-21 09:44:41','/a140202/dung-truoc-nui.html')