Tiếng chim

 

Quạ kêu- Người nghe bạc tóc

Cánh chim báo nỗi đau điềm dữ

Nay về đâu ?

 

Đồng đất vẫn xưa

Loài chim thành chuyện ngày xưa mỗi lần nhắc lại

Quen tiếng sơn ca trong vút trời xanh

Quen loài chim theo người học nói

Những phút hẫng hao những lúc giật mình

Nỗi đau thường vu hồi tập kích

Không một tiếng chim cảnh báo cho mình.

 

"Ai đưa con sáo..." chiều nay con ta tập hát

Có phải dòng sông khi nao cũng tím ngát lục bình.

Darrance

would would car insurance quotes something else how promptly auto insurance quotes belonging person due insurance auto baseline quotes

Irish

principles found
principles found car insurance quotes go debt make insurance car control others well car insurance those who sensible car insurance quotes minimum other auto insurance cost more others cheap auto insurance deplete

Dolley

I'm not easily
I'm not easily imepessrd but you've done it with that posting.

Mahala

Cheers pal. I do api

Cheers pal. I do apircepate the writing.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','fflpcu2v7sct1aavs4fqkfl8n7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-24 23:53:34','/a139829/tieng-chim.html')