Còn duyên

                           (Còn duyên buôn nụ bán hoa ..)

                                        Quan họ Bắc ninh

 

Thế nào là còn hết

Quan họ ơi

Lặng nghe quan họ hát .

 

Chị tôi tóc chớm bạc

Thưở con duyên rà phá đạn bom

Chị rất rành những vòng cua tay áo

Những ngầm khe ầm ầm dông bão 

Có phải nhờ duyên nên tươi tắn nụ cười

Có phải nhờ duyên nên sánh vai đồng đội

Rồi duyên phai trong đạn lữa tơi bời .

 

Sông Cầu chảy giữa miên man ký ức

"Buôn nụ bán hoa  ..." lúng liếng mắt ai

Liền chị ngồi...xuân rơi ngoài song cửa

Liền anh ơi   sao chẳng mấy ai về

Xui chi lắm Xoan sa tím ngõ

Nhớ ngày câu quan họ

Giăng mềm bao lối cỏ Trường sơn.

 

Năm một lần hội mở người lên

Năm một lần chị cuộn tròn khăn áo

Tìm nơi gửi duyên mình mười tám đôi mươi

Nơi một người ngã xuống 

Người thắm cái duyên mặn mà son trẻ chị tôi .

 

Davion

It's a pleasure to f

It's a pleasure to find such ratianolity in an answer. Welcome to the debate.

Connie

It's a real pleurase

It's a real pleurase to find someone who can think like that
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11244','6u75fv0a5hd1a111qo2v6kh3e3','0','Guest','0','54.92.174.226','2018-08-21 09:44:37','/a136153/con-duyen.html')